יוצאים מהקופסא

מסכימה לא לדעת

 פעם ידעתי הכול!!! או לפחות ככה היה לי נוח לחשוב. חשבתי שידע זה כח! הבנתי, והייתה לי דעה ברורה ,

אמור לי מה כרטיסך

לפני חודשיים וחצי  , קצת אחרי חנוכה החלטתי לפתוח כרטיס בשבע ברכות’.